پرداخت هزینه سفارش

در صورتی که فاکتور دریافت فرمودید، در این بخش میتوانید هزینه سفارش را واریز نمایید.
دقت فرمایید که مبلغ را به تومان وارد نموده و شماره فاکتور را دقیقا ذکر نمایید. بعد از واریز، حتما برای اطمینان از آغاز سفارش، از طریق ایمیل نیز به ما اطلاع دهید.‎

    فهرست