ترجمه تضمینی کتاب

ترجمه تضمینی کتاب

ترجمه کتاب به صورت تضمینی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. ترجمه تضمینی کتاب در ایراکا…