ترجمه مقالات علوم پزشکی

ترجمه مقالات علوم پزشکی

ترجمه مقالات علوم پزشکی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. ترجمه دانش و علوم…