ترجمه مقاله مهندسی کشاورزی

ترجمه مقاله کشاورزی

ترجمه مقاله کشاورزی و مهندسی کشاورزی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته کشاورزی و مهندسی…