ترجمه مهندسی کامپیوتر

ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر

ترجمه مقالات مهندسی کامپیوتر

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته مهندسی کامیپوتر…