وبلاگ خدمات ترجمه و ویرایش

ترجمه مقاله کشاورزی

ترجمه مقاله کشاورزی و مهندسی کشاورزی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته کشاورزی و مهندسی…
ترجمه مقاله مهندسی شیمی

ترجمه مقاله مهندسی شیمی

مهندسی شیمی و نفت شاخه­ ای از علوم مهندسی است که با طراحی، ساخت و بهره­ برداری از فرآیندها و کارخانجات مرتبط با صنایع شیمیایی درگیر است. منظور از صنایع…
ترجمه مقاله معماری

ترجمه مقالات معماری

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته معماری و…
ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر

ترجمه مقالات مهندسی کامپیوتر

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته مهندسی کامیپوتر…
ترجمه مقالات علوم پزشکی

ترجمه مقالات علوم پزشکی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. ترجمه دانش و علوم…
ترجمه مقاله مهندسی مکانیک

ترجمه مقالات مهندسی مکانیک

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. رشته مهندسی مکانیک را…
ترجمه تضمینی کتاب

ترجمه کتاب به صورت تضمینی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. ترجمه تضمینی کتاب در ایراکا…