خدمات ترجمه و ویرایش

ترجمه مقاله کشاورزی

ترجمه مقاله کشاورزی و مهندسی کشاورزی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته کشاورزی و مهندسی…
ترجمه مقاله معماری

ترجمه مقالات معماری

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. معرفی رشته معماری و…
ترجمه مقالات علوم پزشکی

ترجمه مقالات علوم پزشکی

ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد. ترجمه دانش و علوم…
فهرست